La Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, organismo de la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia, ha seleccionado a Linguaserve para la realización de localización y mantenimiento web.